imageimage
Начало
За проекта
Обучение на учители
Лекции на университетски преподаватели
Подготвителни курсове за матури и кандидатстване в университети
Публична администрация
Полиция
Екип на проекта
За контакти
Бюлетин
Документи

МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

Сборник със статии по въпросите на интеркултурното образование, публикуван в рамките на Задача 2 на проекта

Изтеглете сборника от тук 

Документи
МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ
25.07.2008
Сборник със статии по въпросите на интеркултурното образование, публикуван в рамките на Задача 2 на проекта
image
Изработката на тази интернет страница е финансирана от ЕС. За съдържанието й пълна отговорност носи Консорциум GET – Институт "Отворено общество" - София и по никакъв начин не може да се приема, че страницата отразява възгледите на Европейския съюз.
2008, powered by Face Control™